ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА
Концепт регионализације
и
децентрализације

Нове генерације
слободних зона
у функцији
регионалног развоја

Нови лидери у економском развоју - значај и будућност
слободних зона
"Четврта индустријска револуција"
и
регионални развој

"ИТК и Е-платформе у новој индустрилизацији и регионалном развоју

Утицај иницијативе
"Један појас, један пут"
на регионални развој
Еколошки аспекти нове индустријализације и регионалног развоја

Утицај климатских промена
на
регионални развој

Истраживање и развој у функцији регионалног просперитета
Глобални
логистички
ланац

Логистика и транспорт у функцији нове индустријализације

Пољопривреда
у функцији
регионалног развоја
Значај
производње
здраве
хране

Савремени концепт развоја туристичке привреде и могућности туристичко привредног развоја региона

Приватно предузетништво
и
регионални развој
Пореска политика
и
регионални развој

Коришћење фондова европске уније у сврху регионалног развоја и успешни пројекти прекограничне сарадње и развоја локалних заједница

Повезаност
друштвеног
и
привредног развоја
Утицај демографске и образовне структуре становништва на регионални развој

Подизање свести у погледу сећања, заједничке историје у прекограничном региону и истицанје вредности које промовишу мир

Безбедоносни
аспекти
трансграничне сарадње
Унапређење
административних капацитета царинских администрацијаosnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-strucna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © UGOVORNO OKRUZNA PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved. • Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT